Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 02435560447
Sở hữu trí tuệ 02466806166
Sổ đỏ - nhà đất 024.66806166
Tư vấn đầu tư 02466806166
Kế toán doanh nghiệp 0947607644
Giấy phép 02466806166
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSUTANTS,
Address:No.806 - N2B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 - Fax: (024)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Trang chủ » Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam »Cấp giấy chứng nhận đầu tư với dự án từ 300 tỷ đồng...

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
   

 

- Trình tự thực hiện:
1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra để cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý hoặc 08 bộ hồ sơ cho Sở KHĐT trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:
+   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
+   Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
+   Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;
+   Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
+   Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
+   Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
+   Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư
- Thời hạn giải quyết:
- 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.
- 25 ngày làm việc (trường hợp UBND cấp GCNĐT) hoặc 20 ngày làm việc (trường hợp Ban quản lý cấp GCNĐT) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:
+   Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;
+   Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;
+   Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;
+   Đáp ứng các quy định về môi trường.
+   Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Click để download tài liệu download

BACHVIET CONSUTANTS,

Address: No.806 - N2B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 Fax: (024)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn