Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 0978161988
Sở hữu trí tuệ 0978161988
Sổ đỏ - nhà đất 02466806166
Tư vấn đầu tư 0978161988
Kế toán doanh nghiệp 0978161988
Giấy phép 0978161988
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSULTANTS,
Address:11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 - Fax: (024)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Trang chủ »Văn bản luật dân sự
•thong-tu-012008tt-btp-huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-1582005nd-cp-ve-dang-ky-va-quan-ly-ho-tich.jpg

•Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về...

Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước Xem tiếp

•nghi-dinh-1582005nd-cp-ve-viec-dang-ky-va-quan-ly-ho-tich.jpg

•Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch

1. Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.  2. Đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định này là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Xem tiếp

•thong-tu-292010tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-882008nd-cp-ve-xac-dinh-lai-gioi-tinh.jpg

•Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại...

Căn cứ Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính; Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8, Điều 10 và Điều 12 của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính như sau: Xem tiếp

•nghi-dinh-882008nd-cp-ve-viec-xac-dinh-lai-gioi-tinh.jpg

•Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính

1. Nghị định này quy định việc xác định lại giới tính đối với người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác. 2. Nghị định này áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Xem tiếp

•chi-thi-292005ct-ttg-thuc-hien-nghi-quyet-452005qh11-ve-thi-hanh-bo-luat-dan-su.jpg

•Chỉ thị 29/2005/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 45/2005/QH11 về thi hành Bộ...

Ngày 14 tháng 6 năm 2005, Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 đã thông qua Bộ Luật Dân sự và Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật Dân sự. Đây là một Bộ Luật quan trọng, liên quan đến mọi mặt đời sống của người dân, liên quan đến hoạt động của nhiều ngành, nhiều cấp Xem tiếp

nghi-dinh-1382006nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-cac-quy-dinh-cua-bo-luat-dan-su-ve-quan-he-dan-su-co-yeu-to-nuoc-ngoai.png

Nghị định 138/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành...

Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Bộ luật dân sự này thay thế Bộ luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. Xem tiếp

bo-luat-dan-su-2005.jpg

Bộ luật dân sự 2005

Luật Dân sự Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó và có hiệu lực pháp lý trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Xem tiếp

BACHVIET CONSULTANTS,

Address: 11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 Fax: (024)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn