Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 0978161988
Sở hữu trí tuệ 0978161988
Sổ đỏ - nhà đất 02466806166
Tư vấn đầu tư 0978161988
Kế toán doanh nghiệp 0978161988
Giấy phép 0978161988
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSULTANTS,
Address:11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 - Fax: (024)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Trang chủ »Văn bản luật lao động
nghi-dinh-112008nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-boi-thuong-thiet-hai-trong-truong-hop-cuoc-dinh-cong-bat-hop-phap.jpg

Nghị định 11/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại...

Nghị định này quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại và hình thức bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân tham gia đình công gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố Xem tiếp

nghi-dinh-122008nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-dieu-176-cua-bo-luat-lao-dong.jpg

Nghị định 12/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng...

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung năm 2006 về việc hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động. Xem tiếp

nghi-dinh-1332007nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-sua-doi.jpg

Nghị định 133/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng...

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 159; Điều 162; Điều 163; Điều 164; Điều 165a; Điều 170; Điều 170a; Điều 171; Điều 171a và Điều 174d Xem tiếp

thong-tu-lien-tich-012007ttlt-tldldvn-bldtbxh-cua-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-va-bo-lao-dong.jpg

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH của Tổng liên đoàn Lao động...

Căn cứ Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp; Sau khi tham khảo các cơ quan có liên quan, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn một số điểm cụ thể Xem tiếp

nghi-dinh-1392006nd-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-giao-duc-va-bo-luat-lao-dong-ve-day-nghe.jpg

Nghị định 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và...

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về mục tiêu, chương trình dạy nghề; tổ chức, hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp với hoạt động dạy nghề; tuyển sinh và hợp đồng học nghề Xem tiếp

bo-luat-lao-dong.jpg

Bộ luật lao động

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Xem tiếp

BACHVIET CONSULTANTS,

Address: 11 - Lo 11B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(024)6.680.61.66 - (024)3.556.04.47 Fax: (024)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn