Danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Doanh nghiệp 0435560447
Sở hữu trí tuệ 0466806166
Sổ đỏ - nhà đất 04.66806166
Tư vấn đầu tư 0466806166
Kế toán doanh nghiệp 0947607644
Giấy phép 0466806166
Thành lập hộ kinh doanh 0978161988

Thông tin liên hệ

BACHVIET CONSUTANTS,
Address:No.806 - N2B - Trung Hoa - Cau Giay - HN
Tel: (04)6.680.61.66 - (04)3.556.04.47 - Fax: (04)3.556.04.47
Hotline: 0904198293 - 0913826915
E-mail : luatsu@luatbachviet.vn

Dịch vụ

Luật Doanh nghiệp 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015). So với Luật doanh nghiệp 2005, Luật doanh nghiệp 2014 có một số điểm mới liên quan đến Đăng ký kinh doanh; Con dấu doanh nghiệp; Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông..

BACHVIET CONSUTANTS,

Address: No.806 - N2B - Trung Hoa - Cau Giay - HN

Tel:(04)6.680.61.66 - (04)3.556.04.47 Fax: (04)3.556.04.47

E-mail : luatsu@luatbachviet.vn